Kirkkoniemi

Kaunista männikköä kasvava Kirkkoniemen harjuineen on suosittu retkeilykohde ja historiallisesti merkittävä paikka.

Kirkkoniemeen vievä silta on purettu 8.11.2023.
Kirkkoniemen sillan kunto oli heikko ja ali kulkevan veneliikenteen aiheuttama aallokko oli syövyttänyt sen tukipenkereet. Niemeen pääsee vain järveltä.

Lue lisää (luontoon.fi)

Tutustu järveltä

Kirkkoniemi on kaunista aarniomaista harjumetsää ja suosittu retkeilykohde. Kirkkoniemen itäpuolella Kirkkolahdelta pääsee veneellä kapeaa Sahinjokea pitkin Lievestuoreenjärvelle, oikealla puolella lainehtii Tarvaalanvirta.

Kirkkoniemessä on laavu, kaksi nuotiopaikkaa, ulkokäymälä sekä puukatos. Nuotiopuut kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi tuoda mukana. Niemen kärjessä sekä länsirannalla on hyvä hiekkapohjainen uimaranta.

Kirkkoniemi on Laukaan ensimmäinen luonnonsuojelualue, joka perustettiin vuonna 1955. Komeaa männikköä kasvavaan suojelualueeseen kuuluvat Kirkkoniemi, Kirkkosaari, Virransaari sekä virran länsirannan vahvat tervalepikot sillan molemmin puolin. Nykyään koko alue kuuluu Saraaveden-Vatian Natura 2000-alueeseen.

Esihistoriallinen asuinpaikka ja pyyntikuopat Kirkkoniemessä

Kirkkoniemessä on todennäköisesti sijainnut kivikautinen asuinpaikka. Asuinpaikka sijaitsee Kirkkoniemen kärjessä rantatörmässä, nuotiopaikan ja laavun alapuolella. Alue on hiekkakangasta, jossa on kiviä.

Kirkkoniemen pohjoiskärjestä Hartikan kirkonpaikalle ulottuvalta alueelta on löydetty myös noin 15 pyyntikuopalta vaikuttavaa kuopannetta 600 metrin matkalla. Lähimmät pyyntikuopat ovat Hartikan kirkkomaalta noin 100 m pohjoiseen. Pyyntikuopat yhdistetään kirkon paikkaan ja niitä pidetään hautoina. Kuopat ovat noin 1,5–2 m läpimitoiltaan, ja niiden ympärillä on kehävallit.

Myös Kirkkosaaresta Tarvaalanvirran suulta on löydetty kivikauden merkkejä asumisesta. Saaren itäpuolella on epämääräinen soikea kiviröykkiö (noin 9 x 5,5 x 0,7 m).  Röykkiöltä alkaa kuuden kuopan pituinen pyyntikuopasto, jonka pituus on noin 75 m. Toinen vain kolmen kuopan ryhmä on saaren länsilaidalla ja sen pituus on noin 20 m. Näiden lisäksi saaren etelälaidalla on neljä tervahautaa.

Alueella sijaitsee myös muita retkeilijöitä kiinnostavia historiallisia kohteita kuten Hartikan kirkkomaa ja muutaman kilometrin päässä Saraakallion kalliomaalaukset.

Opastus kohteeseen:

Kirkkoniemi sijaitsee Tarvaalan kylässä Hartikantien päässä. Kirkkoniemeen vievä silta purettiin syksyllä 2023, joten niemeen pääsee vain järveltä veneellä.

Sijaintikoordinaatit: N=6917837.278, E=451383.872 (ETRS-TM35FIN)

Varustelu

  • kaksi nuotiopaikkaa
  • ulkokäymälä
  • puukatos
  • hiekkapohjainen uimaranta